hyvinvointia ja elinvoimaa vapaisiin vuosiin
Tapahtumat
  • Ei aikataulutettuja tapahtumia
Archives

Suuntana100 ry:n toimintakertomus vuodelta 2019

Toiminnan tarkoituksena on edistää vapaita vuosia viettävien ja niihin valmistautuvien hyvinvointia. Toiminnan perusta on internet ja sosiaalinen media.

Vuoden 2019 toiminnan aktiviisuuteen vaikutti toiminnanjohtajan lonkan nivelrikosta ja nivelleikkauksesta seurannut lähes puolen vuoden sairastaminen.

Suuntana100.fi -sivusto

Suuntana100.fi -sivusto on yhdistyksen toiminnan peruspilari, jonne kootaan Suuntana100 Onnistumistarinat, blogikirjoitukset, tiedot tapahtumista, yhdistyksen toiminnasta, Suuntana100 Teot, tietoa testatuista palveluista ja jossa tarjotaan mahdollisuus vieraskirjoituksiin. Sivuston julkaisut on linkitetty useimmiten myös Facebookiin.

Suuntana100.fi -sivuston julkaisut vuonna 2019

  • Suuntana100 Onnistumistarinoita 4 kpl (2018 9 kpl, 2017 4 kpl) nyt yhteensä 55 kpl

  • blogikirjoituksia 8 kpl (2018 10 kpl, 2017 6 kpl) nyt yhteensä 68 kpl

  • tapahtumia julkaistiin 1 kpl

  • toimintatiedotteita julkaistiin 11 kpl

  • Suuntana100 Teot – julkaistiin 3 uutta, yhteensä 8 kpl

  • vieraskirjoituksia 2 kpl, yhteensä 16 kpl

  • testattuja palveluita linkitetty yhteensä 10 kpl, ei uusia vuonna 2019

Sivuston kävijätiedoista saatiin raportti Google Analytics-ohjelmalla: kävijöitä 5424, katseluita 8807. Eli liikennettä on saatu!

Facebook

Suuntana100 ry:n Facebook-sivustolla on vuoden lopussa 219 (2018 204, 2017 185) tykkääjää/seuraajaa. Julkaisuja oli 2019 19 kpl (2018 46 kpl). Jutut näkyivät keskim. 100 (2018 60) seuraajalle. Tykkäyksiä julkaisuihin muutamia/julkaisu.

Maksettua mainontaa käytetty 20 eurolla yhdessä julkaisussa. Näkyvyys 4991 kpl/116 sitoutunutta. Ei tuonut konkreettista pysyvää hyötyä.

Keskustelun aktivoimiseksi perustettu suljettu Suuntana100 niin hyvin kuin suinkin FB-ryhmä, jossa vuoden lopussa 65 jäsentä. Julkaisuja 30. Muutama aktiivinen jäsen osallistunut julkaisemiseen.

Facebookin käytön edelleen jatkunut yleinen väheneminen ja uudet tiukentuneet rajoitukset/algoritmit ja nihkeys julkaisujen näyttämiseen edes seuraajille ilman maksullista mainontaa vaikuttivat suoraan linkkien avaamiseen.

Facebook on väline tiedon jakamisessa ja uusien seuraajien tavoittamisessa. Sivuston tykkääjien/seuraajien määrän ja yksittäisten sivujen tykkäysten ja jakojen kasvattaminen on keskeistä.

Suuntana100 -sivujen julkaisut jaetaan Facebookissa ja niitä linkitetään mahdollisuuksien mukaan muille Facebook-sivustoille. Myös muiden tuottaman aineiston jakaminen omille Facebook-sivuille on osoittautunut käyttökelpoiseksi.

Facebookin tehokas käyttö uusien ihmisten tavoittamisessa vaatii maksullisten mainosten käyttämistä.

YouTubessa on julkaistu aiempina vuosina 22 videota. Kanavalla on 6 tilaajaan. Videoilla on katsojia muutamista kymmenistä pariin-kolmeensataan muutamilla jopa 1000.

Podcast-kanavia eikä Twitteriä ole käytetty.

Toiminta

Suuntana100 ry osallistui 2.2. Tampereen K50-Festareille, missä toiminnanjohtajan tietosiku tavoitti 70 kuulijaa, kerättiin sähköpostiosoitteita, identifioitiin Onnistujia ja blogiaiheita ja tehtiin ”kohderyhmätutkimusta” keskustelemalla tapahtuman kävijöiden kanssa, joita oli kolme tuhatta.

Suuntana100 Onnistumistarinoita on kirjoitettu 4 uutta. Yhteensä niitä on tehty 55 kpl. Palaute niistä on sekä Onnistujilta että lukijoilta hyvä. Uusia Onnistujia on identifioitu parisenkymmentä. Yksi Onnistumistarina on kokeiluna luettu ja äänitetty kuunneltavaksi.

Suuntana100 ry vuonna 2018 käynnistämiä Suuntana100 Onnistujien Vertaistapaamisia on jatkettu Pärnussa ja Hämeenlinnassa. Tapaamisia oli yhteensä neljä. Osallistumisia 22 kpl. Uusille paikkakunnille ei toimintaa vielä saatu laajennettua.

Viron Pärnussa järjestettiin yksi kuorokaraokena toteutettuSuuntana100 Yhteislaulutilaisuus, johon osallistui 25 henkilöä eri puolilta Suomea.

Suuntana100 ry osallistui Hattulan harrasteriehaan, missä kerättiin sähköpostiosoittetia, identifioitiin muutama uusi Onnistujakandidaatti ja keskusteltiin kohderyhmän kanssa.

Suuntana100 Onnistujamme Vieno Zlobina täytti 18.9.2019 100 vuotta. Suuntana100 ry:n edustajina Terttu Häkkilä ja Kari Raita kävivät onnittelemassa Vienoa Otepäässä. Vieno Zlobinan Suuntana100 ry:n avustuksella julkaistusta kirjasta ”Heidän ihanteensa murskattiin – Tyttären tarina Säde-komuunasta Neuvosto Karjalssa” ilmestyi venäjänkielinen versio Ossi Kammpisen toimesta.

Suuntana100 ry kävi myös onnittelemassa Suuntana100 Onnistuja taiteilija Eila Pienimäkeä hänen 80-v merkkipäivän ja taiteilija 60-v Juhlakonsertissa Jämijärvellä.

2018 julkaistuillaTarjaniskanen.com -sivustolla oli muutama sata kävijää kuukausittain.

Vuoden lopussa alettiin valmistella MinuuttiVeto Haaste- ja hyväntekeväisyys-kampanjaa, joka julkaistaan vuoden 2020 alussa. Kampanjaa varten avattiin omat minuuttiveto.fi -sivut.

Toiminnanjohtaja osallistui STEA:n avustuksen turvin Otava-opiston Some Manager -koulutuksiin yhteensä 8 päivää ja lisäksi kirjoittaja- ja äänenkäytön koulutuksiin 2 päivää tarkoituksena SOME-osaamisen ja -tuotannon kehittäminen.

Tiedottaminen

Jäsen- ja muussa tiedottamisessa käytetään MailChimp-ohjelmistoa, jossa ylläpidetään postituslistoja. Listojen koon kasvattaminen on tiedottamisen kannalta keskeistä. Osoitteiden luokittelua on parannettu. Maililistan koko on 703 (2018 632, 2017 563) osoitetta. Jäsenlistan koko on 35.

Jäsentiedottamisessa ja vertaistapaamisten kokoonkutsumisessa on käytetty tavallista sähköpostia.

Sähköpostiosoitteiden keräämisen tueksi kehitetään lisäarvojuttuja. Valokuvakorttien käyttöä osoitetta vastaan kokeiltiin Tampereen K50-tapahtumassa ja Hattulan harrasteriehassa. Uusia osoitteita saatiin 30 kpl.

Verkostoituminen

Toiminnanjohtajalla on ollut 2019 yhdistyksen asioissa 24 tapaamista eri puolilla Suomea ja Pärnussa. Hän on osallistunut viiteen tilaisuuteen, joissa on hankittu tietoa, kontakteja ja jaettu käyntikortteja.

Järjestökontakteja on ylläpidetty tapaamisissa ja esim. Facebookissa seuraamalla kymmenien järjestöjen toimintaa.

Jäsenet, kokoukset ja hallinto

Yhdistyksessä oli vuoden 2019 lopussa maksaneita varsinaisia jäsenia 4 henkilöä, ja kannatusjäseniä 22. Toiminnan väliaikainen supistuminen vähensi maksaneiden jäsenten määrää.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 16.3.2019 Retulassa. Osallistujia 7.

Hallituksessa jatkoivat Terttu Häkkilä, Kari Raita ja Hannemari Haapala sekä varajäsenenä Pirkko Laine. Hallituksen kokouksia on ollut kaksi. Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi Terttu Häkkilä. Hän on vastuussa nettisivujen toiminnasta, kehittämisestä ja ylläpidosta, verkostoitumisesta, tapahtumista, tiedottamisesta ja erillishankkeista. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Kari Raita.

Talous ja varainhankinta

Jäsenmaksutulot olivat 640 (2018 830, 2017 410) euroa. STEAlta yhdiistyksen saamasta pienavustuksesta jäljellä ollut 2500 euroa käytettiin avustuksessa määriteltyihin kohteisiin. STEA:n 2020-2022 avustushaussa tuli hakemuksellemme hylkäys.

Varsinaisen toiminnan kulut olivat 2590,76 euroa (2018 5640,25 euroa). Terttu Häkkilän laina yhdistykselle on kuluvalta ja edellisiltä vuosilta 2994,46 euroa.

Toiminnanjohtajalle ei ole maksettu palkkaa, km-korvauksia (2018 1430 euroa) tai päivärahoja eikä esim. tietoliikenne/puhelinkuluja. Rahastonhoitajalle ei ole maksettu korvauksia kirjanpidosta.

Tilikauden ylijäämä 549,24 euroa (2018 alijäämä 1562,19). Pankkitilillä oli 55,80 euroa.

Toimintakertomuksen on laatinut Terttu Häkkilä.

What do you want to do ?

New mail

Kirjoitukset lajiteltuna