hyvinvointia ja elinvoimaa vapaisiin vuosiin
Tapahtumat
  • Ei aikataulutettuja tapahtumia
Archives

Toiminnan tarkoituksena on kehittää vapaita vuosia viettävien ja niihin valmistautuvien hyvinvoinnin tueksi hyvinvointiyhteisö, jonka toiminnan perusta on internet ja sosiaalinen media.

Suuntana100.fi -sivusto ja Sosiaalinen media

Suuntana100.fi -sivusto on yhdistyksen toiminnan peruspilari, jonne kootaan Suuntana100 Onnistumistarinat, blogikirjoitukset, tiedot tapahtumista, yhdistyksen toiminnasta, Suuntana100 Teot, tietoa testatuista palveluista ja jossa tarjotaan mahdollisuus vieraskirjoituksiin. Sivuston julkaisut linkitetty useimmiten myös Facebookiin. Sivuston käyttötietoja ei saatu Google Analytics-seurannasta.

Suuntana100.fi -sivuston julkaisut vuonna 2018

  • Suuntana100 Onnistumistarinoita 9 kpl, (2017 4 kpl) nyt yhteensä 51 kpl

  • blogikirjoituksia 10 kpl (2017 6 kpl) nyt yhteensä 60 kpl

  • tapahtumia julkaistiin 4 kpl, joista 3 omia

  • toimintatiedotteita julkaistiin 11 kpl

  • Suuntana100 Teot – ei uusia, yhteensä 5 kpl

  • vieraskirjoituksia 1 kpl, yhteensä 14 kpl

  • testattuja palveluita linkitetty yhteensä 10 kpl, ei uusia vuonna 2018

Suuntana100 ry:n Facebook-sivustolla on vuoden lopussa 204 (vuonna 2017 185) tykkääjää/seuraajaa. Julkaisuja oli 2018 46 kpl. Jutut näkyivät keskim. 60 seuraajalle. Tykkäyksiä julkaisuihin muutamia/julkaisu. Keskustelua ei saatu synnytettyä. Maksettua mainontaa ei ole käytetty.

Facebookin käytön yleinen väheneminen ja heidän uudet rajoitukset/algoritmit julkaisujen näyttämiseen seuraajille vaikuttivat suoraan linkkien avaamiseen.

YouTubeen on tuotettu 2 uutta videota, joita on katsottu 58 kertaa. Videoita on kaikkiaan 22 kpl. Suuntana100 Soittolistalla on linkitetty 62 videoita ja niillä on kaikkiaan 580 näyttöä.

Twitter-tiliä ei ole käytetty.

Instagramissa toiminnanjohtan Tepassteps-tilillä on 96 seuraajaa (vuonna 2017 77) . Suuntana100 ry:lle avattiin omat Instagram-sivut stepsto100. Sivuilla ei vielä julkaisuja. Usean tilin käyttö yhdellä laitteella on osoittautunut hankalaksi.

Toiminta

Suuntana100 Onnistumistarinoita on kirjoitettu 9 uutta. Yhteensä niitä on tehty 51 kpl. Uusia Onnistujia löytyy hyvin. Palaute niistä on sekä Onnistujilta että lukijoilta hyvä.

Onnistumistarinoita ei ole aktiivisesti tarjottu luentoina esim. erilaisille yhdistyksille ja vanhusjärjestöille. Pääsyy on ollut matkakustannusten rahoituksen puuttuminen.

Suuntana100 Toimintaan sisältyy avustaminen merkityksellisten tarinoiden, historiallisten tapahtumien ja elämänkokemusten saattamisessa julkaistuiksi joko kirjoina, e-kirjoina tai artikkeleina suuntana100.fi -sivuilla. Kirjoittaminen on tärkeää sekä kirjoittajille itselleen että nykyisille ja tuleville lukijoille.

Vuonna 2018 julkaistiin Tarjaniskanen.com -sivusto, jonne koottiin arvokas yrittäjä Tarja Niskasen muotitalon tarina, joka ansaitsi tulla kerrotuksi ja dokumentoiduksi. Tämä jo vuonna 2017 aloitettu hanke oli vuoden 2018 pääprojekti, joka vei sivuston toteuttaneen toiminnanjohtaja Terttu Häkkilän työpanoksesta valtaosan heinäkuussa tapahtuneeseen Tarja ja Jouko Niskasen 50-vuotishääpäiväjuhlassa tapahtuneeseen julkistukseen asti. Juhlassa oli osallistujia 60!

Tarjaniskanen.com sivustolle on digitoitu ja käsitelty vuosilta 1978-1997 601 valokuvaa tai lehtiartikkelia Tarja Niskasen arkistoista. Lisäksi on äänitetty Tarja Niskasen kommentteja aineistoon. Terttu Häkkilä on lisäksi kirjoittanut 28 julkaisua haastatteluista Tarja Niskasen ja hänen yhteistyökumppaneiden kanssa. Aineisto on monipuolisesti luokiteltu sivustolla avainsanojen avulla.

Sivustolla on ollut vuonna 2018 695 kävijää ja katseltuja sivuja on ollut 6663 kpl. Istunnossa on katsottu 7,97 sivua ja istunnon kesto on ollut 6:03 min. Sivuston markkinointiin panostetaan vuonna 2019.

Suuntana100 ry oli panoksellaan mukana Jukka Stoltin Suuntana Elämä -yhteistyöhankkeessa Seinähullut Seinällä Aivovammaliiton kanssa. Hanke sai näkyvyyttä Hattulan Military Runissa, johon Suuntana100 Onnistujat, aivovammaiset Jukka Stolt ja Sami Ylämurto osallistuivat. Suuntana100 ry dokumentoi osallistumisen ja julkaisi juoksusta videon.

Suuntana100 ry konseptoi ja käynnisti Suuntana100 Onnistujien Vertaistapaamiset Pärnussa ja Hämeenlinnassa. Tapaamisia oli yhteensä viisi. Osallistumisia 32 kpl.

Viron Pärnussa järjestettiin kaksi kuorokaraokena toteutettua Suuntana100 Yhteislaulutilaisuutta. Tavoittelimme tilaisuuksiin suomalaisia vapaita vuosia viettäviä Pärnun kylpylöiden asiakkaita. Tilaisuuksiin osallistui 55 henkilöä.

Lokakuussa järjestimme Hämeenlinnassa Aistit Tapahtuman, jossa oli osallistujia 25 ja yhteistyökumppaneita 7.

Tiedottaminen ja medianäkyvyys

Tiedottamiseen käytetään MailChimp -sähköpostijärjestelmää. Sähköpostiosoitteet ja tiedottaminen on yhdistyksen omissa käsissä toisin kuin esim. Facebookissa, jossa jakelualgoritmit muuttuvat ja ilmainen tiedottaminen on aiempaa vaikeampaa. Ohjelmalla on helppo ylläpitää sähköpostiosoitteita, laatia näyttäviä kohdennettuja sähköpostikampanjoita ja seurata mailien toimivuutta.

Maililistan koko on 632 (2017 563) osoitetta. Jäsenlistan koko on 33. Mailikampanjoita tehtiin kohdennettuina otoksina 7 kpl. Mailin avasi noin 40 % saajista. Medialista on 69 osoitetta. Sähköpostiosoitteiden hankintaa tilaisuuksissa tuettiin antamalla osoitetta vastaan yhdistyksen valokuvakortteja.

Vuonna 2018 voimaan tullut uusi tietosuojalaki muutti maililistojen ylläpitoa ja rajoitti tietojen käyttöä. Suuntana100 ry päivitti rekisteriselosteen.

Verkostoituminen

Toiminnanjohtajalla on ollut 2018 yhdistyksen asioissa 62 tapaamista. Hän on osallistunut kolmeen tilaisuuteen, joissa on hankittu tietoa, kontakteja ja jaettu käyntikortteja.

Helsingin Akateemisille naisille tehtiin yhteistyöehdotus heidän eläkeläistoimintaansa osallistumisesta. Asia ei edennyt 2018.

Toiminnanjohtaja on osallistunut Kanta-Hämeessä järjestettyihin tilaisuuksiin järjestöyhteistyön kehittämiseksi. Yhdistyksen tiedot on julkaistu Meidanhame.fi -sivustolla.

Aistit tapahtumassa oli mukana kumppaneina esim. Muistiyhdistys, Aivovammaliitto ja Hämeenlinnan Saaristen erityislasten koulu.

Jäsenet, kokoukset ja hallinto

Yhdistyksessä oli vuoden 2018 lopussa varsinaisia jäsenia 10 henkilöä, joista maksaneita 9 ja kannatusjäseniä 26, joista 17 maksaneita.

Jäsenhankintaa ei ole tehty aktiivisesti.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.3.2018 Retulassa.

Hallituksessa jatkoivat Terttu Häkkilä, Kari Raita ja Hannemari Haapala sekä varajäsenenä Pirkko Laine. Hallituksen kokouksia on ollut kolme. Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Terttu Häkkilä. Hän on vastuussa nettisivujen toiminnasta, kehittämisestä ja ylläpidosta, verkostoitumisesta, tapahtumista, tiedottamisesta ja erillishankkeista. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimii Kari Raita.

Talous ja varainhankinta

Jäsenmaksutulot olivat 830 (vuonna 2017 410) euroa.

Yhdistyksen varain- ja jäsenhankinnan sekä markkinoinnin tueksi tilattiin valokuvakortteja.

STEAlta yhdistys sai elokuussa 6000 euroa pienavustuksena. Avustuksen voi jaksottaa kahdelle vuodelle. Avustuksesta käytettiin 2018 3500 euroa. Avustuksella hankittiin uusi tietokone toiminnanjohtajan käyttöön. Avustuksesta korvattiin markkinointi-, matka-, kokous- ja palvelujen hankintakuluja. Avustuksesta kirjattiin vuodelle 2019 2500 euroa siirtovelkoihin.

STEA:n avustushaussa vuosille 2019-2021 tuli hakemuksellemme hylkäys.

Varsinaisen toiminnan kulut olivat 5.640,25 (vuonna 2017 687,95) euroa. Toiminnanjohtajalle maksetuista kulukorvauksista osa rahoitettiin toiminnanjohtajan lainana yhdistykselle. Laina on kuluvalta ja edellisiltä vuosilta 2.694,46 euroa.

Toiminnanjohtajalle ei ole maksettu palkkaa eikä korvauksia esim. tietoliikennekuluista tai puhelimesta. Kari Raidalle ei ole maksettu korvauksia kirjanpidosta eikä videoista.

Tilikauden alijäämä -1562,19 (vuonna 2017 -277,96) euroa.

Toimintakertomuksen on laatinut Terttu Häkkilä.

Kirjoitukset lajiteltuna