hyvinvointia ja elinvoimaa vapaisiin vuosiin
Tapahtumat
  • Ei aikataulutettuja tapahtumia
Archives

Voi kunpa olisin tiennyt! Miksi ei ole kerrottu aiemmin? Ei tullut koskaan puheeksi! En minä vielä! Tarinoita on yhtä paljon kuin ihmisiä. Mistä on kysymys?

Osallistuin Hämeenlinnassa kaupungin ja yhdistysten organisoimaan tilaisuuteen, jossa kouluttaja Tiina Kuopanportti jakaa vanhusten hoidossa, AIRO-kansion kehittäjänä ja ikääntyvien vanhempien tyttärenä syntyneeseen asiantuntemukseensa perustuen arvokkaita neuvoja toimenpiteistä, joita tarvitaan siihen, että voidaan elää ”Omaa elämää loppuun asti”.

On olemassa useampia oikeudellisia keinoja, jotka estävät ajautumisesi oman elämäsi sivusta katsojaksi silloin, kun mahdollisesti olet menettänyt toimintakykysi korkean iän, sairauden, tapaturman tai vastaavan syyn vuoksi.

Ennakointi on tärkeää! Voit tehdä valtuutuksia, määritellä hoitotahtosi ja toiveesi hyvästä hoidosta ja jopa hautajaisjärjestelyistä. Näillä ohjaat ja yksinkertaistat asioittesi hoitoa, helpotat suuresti läheistesi ja omaistesi taakkaa ja säästät heidät vaikeilta päätöksiltä, arvaukslta ja monissa tapauksissa myös keskinäisiltä riidoilta.

On hyvä koota itsestäsi materiaalia, joka auttaa sinun hoitoosi osallistuvia tietämään ja ymmärtämään sinulle tärkeistä asioista ja tarjoamaan sinulle yksilöllisempää hoivaa ja iloa tuottavia virikkeitä. Kuvat voivat nopeasti kertoa enemmän kuin paljot sanat. Voit elää omaa elämääsi loppuun saakka!

Mistä sitten aloittaa? Tiinan mielestä edunvalvontavaltuutus on tärkeä. Asiassa on kyse siitä valitsetko sinä itsellesi valtuutetun vai jätätkö asian viranomaiselle, joka määrää harkintaansa käyttäen sinulle edunvalvojan. Tässä on huomattava se, että edes aviopuolisolla ei ole lupaa ilman valtuutusta hoitaa puolisonsa asoita. Valtuutetun palkkiosta voi itse määrätä, valvojalle on maksettava vuosittainen tarkastusmaksu. Valvoja joutuu myös raportoimaan maistraattiin vuosittain varojen käytöstä. Valtuutettu tekee vain päätöstilin, kun valtuutettu vaihtuu tai valtuuttaja kuolee. Esimerkkejä valtuutuksen puuttumisesta voit lukea Muistiasiantuntijoiden ”Miten turvaan oman tahtoni toteutumisen?” -julkaisusta.

Toinen tärkeä paperi on hoitotahto, jolla määrittelet itse omiin elämänarvoihisi ja omaan tahtoosi perustuvat hoitolinjauksesi, kun vielä olet kykenevä asioita harkitsemaan ja niistä päättämään. Hoitotahtoasi pitää noudattaa eikä omaistesi tarvitse hädän hetkellä tehdä kipeitä päätöksiä rakaansa hoitolinjauksista. Hoitotahdosta välitetään tieto hoitohenkilöstölle, joka kirjaa sen kanta.fi -järjestelmään, josta se tarvittaessa aina löytyy. Tiina korostaa, että ”ennakointiaikaa ei kannata hukata, vaan on syytä viipymättä riittävän ajoissa määritellä oma tahto ja toimittaa tieto hoitohenkilöstölle”.

Hoitotahtoon liittyy myös asioittesi salassapito, joka rajaa tarkasti kenelle asioistasi saa kertoa. Sairaalahoitoon mennessä kysytään yleensä lähinomainen, jolle tietoja sitten annetaan. Valtuutetun lisäksi on ”hyvä määritellä myös muut henkilöt, joille asioistasi saa kertoa ja jotka voivat asioistasi keskustella ja päättää”. Salassapitosäännöt voivat estää asioista puhumisen jopa lapsille. Asian hoitamalla välttyy Tiinan mukaan ”turhalta sopankeitolta”.

Tiina suosittaa myös hoivatahdon, elämänlaatutestamentin laatimista. Tämä on ohjaava vapaamuotoisempi asiakirja, jonka avulla saat kerrottua kuinka haluat tulla hoidetuksi, mitkä asiat ovat sinulle merkityksellisiä. Hoivatahto auttaa sinua säilyttämään identiteettisi loppuun asti. Elämänkaaren kuvaus puolestaan kertoo elämäsi tärkeistä tapahtumista, iloista ja suruista ja siitä on suuri apu erityisesti muistisairauden hoidossa. Näissä toimivaksi työskentelytavaksi on osoittautunut valokuvien käyttö.

Tämä on Suuntana100 ry:n alustus tärkeisiin asioihin, joilla voidaan
varmistaa ennakolta mahdollisuus elää omaa elämää loppuun saakka.
Tulossa on lisää blogikirjoituksia aiheesta.
Lopussa hyödyllisiä linkkeja asiaan perhtymistä varten.

Järjestämme Tiina Kuopanportin kanssa aihealueesta Suuntana100 -teematilaisuuksia, joista ensimmäiset
Tampereella 30.11.2016 ja Lahdessa 15.12.2016.
Tutustu ohjelmaan ja tule mukaan!
Tai tilaa luennot omalle sidosryhmällesi tai paikkakunnallesi!

Tiina Kuopanportti luennoi aiheesta eri puolilla ja yhteistyössä eri tahojen ja yhdistysten kanssa. Tiina tarjoaa myös koulutusta sekä halukkaille henkilökohtaista ohjausta. Lisätietoa löytyy sivuilta taitekohta.fi ja airokansio.fi.

Hyödyllisiä internetsivuja:

edunvalvontavaltuutus.com

maistraatti.fi

suomi.fi

muistiliitto.fi

muistiasiantuntijat.fi

thl.fi

valvira.fi

Suositeltavaa luettavaa:

Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Suomen muistiasiantuntijat ry

Kirjoitukset lajiteltuna