hyvinvointia ja elinvoimaa vapaisiin vuosiin
Archives
Nils Snygg

Nils Snygg

Nils Snygg kokee, että hänen elämän tarkoituksen pohdiskelunsa taisi alkaa jo syntymän hetkellä. Ensimmäinen hämmästyksen paikka oli tulla ”kylmään” maailmaan äidin lämpimästä kohdusta. Syvällisempään ajatteluun taipuvaiselle nuorukaiselle oli luontevaa hakeutua opiskelemaan psykologiaa ja etsiä vastauksia myös muista opinnoista. Opinnot, pitkä ura yritysmaailmassa psykologina, urakonsulttina ja johtotehtävissä sekä jatkuva uteliaisuus ihmisiä kohtaan tarjosivat oivallisen maaperän tutustua laajasti ihmisen ja ihmiselämän ulottuvuuksiin.

Vuosien varrella Nils kirjasi havaintojaan vihkoihin, jotka hän eläkkeellä ollessaan löysi arkistojensa uumenista. Kokemuksensa hän kiteytti muistiinpanojensa avulla kirjaksi ”Ihmisen elämän ympyröistä – ajatuksia ja aforismeja”. Nils kokee kokonaisuuden selvittämisen hyväksi sekä toivoo sen olevan eduksi myös toisille.

Keskustelussa Nilsin kanssa kävimme laajasti läpi ihmiselämän peruskysymyksiä vapaiden vuosien näkökulmasta.

Liikkeelle Nils lähti siteeraamalla Aristotelesta ”Hyvä elämä on aktiivinen elämä”. On tärkeää, että ”pystyy järjestämään itselleen mielekästä puuhastelua”. Nilsin puuhat onnellisuustutkimuksen parissa ovat tuottamassa toisenkin kirjan ”Rahan ja onnellisuuden psykologiasta”.

Ydinasia on Nilsin mielestä ”kelpo terveyden säilyttäminen”. ”Erityisesti vanhoina päivinään ihminen ei kaipaa paljoakaan muuta kuin kelpo terveyttä, sitä edistävää mielekästä puuhastelua, ystäviään ja rakkaimpiaan”.

Helpompi hoitaa terveyttään kuin sairauksiaan. Jos haluat että elämäsi kulkee kunnolla eteenpäin, on tärkeää että sinä itse kuljet, liikut riittävästi. Jokaisella itsellään on viime kädessä vastuu omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Ei lääkäreillä, saatikka ylipäätään jollain toisella. Paatunut tupakoitsija on lopettanut tupakoimisen vuodessa ainakin 70000 kertaa. Moni kärsii nykyään sohvalla makaamisen taudista, laiskamadosta, huonotuulisuudesta ja ..p.. ties mistä.

Keskeisiä psykologian tutkimustiedoin vahvistettuja asioita löytyi lisää.

Hyväntekeminen on ihmismielelle merkityksellistä ja se lisää onnellisuutta. ”Parempi antaa kuin ottaa”. Hyvää voi tehdä monin eri tavoin kunkin omien voimavarojen mukaan.

Ystävä on kullankallis”, toteaa Nils. Nilsin kirjasta löytyy ystävyydestäkin käyttökelpoisia ajatuksia.

Luottamus. Perus ja edellytys kaikille suhteille. Suhteet eivät jatku hyvinä itsestään. Hoito on tarpeen. Ystävyyttä on vaikea jakaa kovin monen kanssa.

Ihmiselle on tärkein toinen ihminen”. Tärkeimpiä ovat useimmiten puolisoiden lisäksi omat lapset ja lapsenlapset, rakkaimmat perheenjäsenet ja sisarukset sekä luonnollisesti myös parhaimmat ystävät.

Yksinäisyys on maailman terveysjärjestön WHO:n tilastoissa terveysongelmien kärkijoukossa. Ikääntymiseen liittyvä ystävien ja läheisten menetys sairauden, liikkumisrajoitteiden ja kuoleman seurauksena on sosiaalinen väistämättömyys. Yksinäisyyden vähentämiseen tarvitaan uusia innovaatioita, joita Nils optimistina uskoo olevan tulossa. Yhteisöasumisen yleistymistä toivomme sekä sosiaalisista että taloudellisista syistä.

Yksin oleminen, mutta positiivisilla tunteilla tai ajatuksilla, ei suinkan tarvitse olla pahasta. Vähäksi aikaa. Täysin yksinäisenä olemisessa voi olla etunsa. Välillä. Yksinäisyys . Puute suhteista, joilla olisi toivottua laatua. Ihmisten suhteen laatu ratkaisee. Ei määrä.

Elämä on sopeutumista”. Tavoitteita tulee uudistaa ja sopeuttaa olosuhteiden mukaan.

Ihmisen fyysinen ja mentaalinen puoli vaikuttavat toinen toisiinsa, muodostaen alati muuttuvan kokonaisuuden, vieläpä yhtä aikaa muuttuvan ympäristön kanssa. Tulisi kantaa huolta niin omista vahvuuksistaan kuin myös rajoituksistaankin, ajattelemisessa, suhtautumisessa, ja nimenomaan toiminnassa.

Lopuksi tulee esiin hyvän elämän kannalta kaksi keskeistä asiaa ”aito kiitollisuuden harjoittaminen ja anteeksiantaminen”. ”Aitoa tulee olla, eli sydämestä. Ei saa olla muodollista, saatikka kevyttä, koska silloin tämä ei toimi, ja mieleen jää edelleen turhaa painolastia kuten tyytymättömyyttä tai kaunaa. Myönteisyyden merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Ja mielen lasti on syytä purkaa pois. Oikein hoidettuna tämä myös saattaa helpottaa monien tulevien ikävien kokemusten kohtaamista, ja niistähän kukaan meistä ei säästy.”

Siitä mihin kovasti uskot saattaa ajan kanssa tulla itsellesi totuus. Hyvällä ja pahalla. Läheskään kaikkea maailman pahuutta ei ole laissa kielletty. Ainoat asiat, mitä ihmisellä varmuudella on; menneisyytensä summa, nykyhetken kokeminen, sekä olettamuksensa tulevaisuudesta.

Nils Snygg (PhD. Lic) on syntynyt Helsingissä vuonna 1948. Hänen useat tutkintonsa käsittävät mm. soveltavaa psykologiaa, sosiologiaa, kasvatustiedettä, psykiatriaa. Nils Snygg on ollut kolme kertaa lähellä kuolemaa ja jäänyt kokoaikaisesta työelämästä eläkkeelle vammauduttuaan onnettomuudessa. Nyt hän viettää aktiivisia eläkepäiviään kokien itsensä hyvävointiseksi Viron Pärnussa, missä hän on luonut uusia sosiaalisia suhteita ja kokenut saavansa mitä parhainta sairaanhoitoa toimintakykynsä ylläpitämiseen.

Pärnussa on löytynyt jaksamisen kannalta välttämätöntä omaa aikaa, jota hän on käyttänyt mm. lukemiseen, kirjoittamiseen, matkusteluun ja ystävien auttamiseen. Sakinpeluu ja järjestötyö ottavat myös oman aikansa. Toisinaan neuvoja ovat saaneet ihan vieraatkin ihmiset esim. kiinteistöjen hankinta-, ylläpito- ja vuokraamisasioissa. Nils toimii edelleen aika-ajoin myös neuvonantajana joidenkin yritysten henkilöstö- tms. asioissa.

Näyttää siltä että teoria ja käytäntö voivat saumattomasti kohdata hyvää elämää edistävänä toimintana ja tapoina.

Nils Snygg - Ihmisen elämän ympyröistäLainaukset ja lukuvinkki:

Nils Snygg Ihmisen elämän ympyröistä AJATUKSIA JA AFORISMEJA

Kirjaa (186 s) voi tilata pehmeäkantisena suoraan Nilsiltä maililla osoitteesta nilssnygg7@gmail.com
Hinta on 19 euroa sisältäen postikulut.

Jutun kirjoitti Terttu Häkkilä. Olen kiitollinen näistä kohtaamisista.
Toivon, että pystyn välittämään lukijoille edes osan tämän viisaan ja ajattelevan ihmisen ajatuksista ja päätelmistä. Olen tyytyväinen, jos ne johtavat vapaita vuosia viettävien ja niihin valmistautuvien ihmisten elämän laatua lisääviin toimiin.

Kirjoittajalle kävi niin, että keskustelun jälkeen Pärnun meren rannassa kävellessäni yllättäen heitinkin mereen huoliani ja murheitani symboloivat kepit. Sinne menivät eikä niitä oikeastaan ollutkaan kuin muutama.

Kirjoitukset lajiteltuna