hyvinvointia ja elinvoimaa vapaisiin vuosiin
Archives

Suuntana100 ry selvittää mahdollisuuksia julkaista vapaita vuosia viettävien kirjoituksia ja aiemmin kustannettuja kirjoja e-kirjoina. Tarkoituksena olisi saada ikäihmisten tieto, kokemukset, tarinat ja ajatukset jakoon helposti ja edullisesti käyttäen uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Monilla vapaita vuosia viettävillä on mielessä ja haaveissa kirjoittaa kirja elämästään, sukunsa historiasta, jostain erityisosaamisalueestaan, kokemuksistaan, ajatuksistaan tai vaikkapa tuottamistaan runoista. Kynnys paperijulkaisun tuottamiseen voi monestakin syystä olla liian korkea. Ehkä e-kirja tarjoaakin nyt mahdollisuuden haaveen toteuttamiseen.

Suuntana100 ry voisi toimia asiassa koordinaattorina ja mahdollistajana tarjoten ohjeita, teknologiavaihtoehtoja ja apua aineistojen kokoamisessa ja muokkaamisessa julkaisukuntoon.

Mitä e-kirjalla tarkoitetaan?

E-kirja on on sähköinen kirja, käytännössä tiedosto, jonka lukemiseen tarvitaan laite, kuten tietokone, tabletti tai vaikkapa matkapuhelin.

E-kirjojen suosio on jo valtaisa. Jo vuonna 2013 Amazonin (suuri amerikkalainen kirjakauppa) top-20-listalla olevista kirjoista vain yksi oli enää paperikirja.

Miksi juuri e-kirjat?

E-kirjat tai koko kirjasto kulkevat laitteella mukanasi sinne missä kulloinkin olet. Lukutottumukset muuttuvat ja ihmiset tottuvat lukemaan kirjansa laitteilla. Kirjat löytyvät helposti. e-kirjasovellukset tarjoavat myös uusia toiminnallisuuksia lukemisen tueksi, esim. reunahuomautukset, lukemiskokemuksen jakaminen muiden lukijoiden tai jopa kirjoittajan kanssa.

E-kirjat ovat halvempia kuin paperikirjat.

Sähköisessä muodossa olevan kirjoituksen muokkaamiseen e-kirjaksi on tarjolla helppokäyttöisiä, useimmiten myös ilmaisia työkaluja. Paino- ja varastointikustannukset jäävät pois. Postitusmaksujakaan ei synny. Jakelu, maksaminen ja tilitykset sujuvat sähköisesti automaattisesti.

Kirjat saadaan myyntiin vaihtoehtoisille e-kirjojen jakelijoille tai internet-sivuille edullisesti, provisiopohjaisesti tai jossain tapauksissa veloituksetta.

E-kirjan julkaisukynnys matalampi

E-kirjaa voidaan julkaisun jälkeen ylläpitää, täydentää ja korjata, joten kirja tai julkaisu voidaan laittaa tarjolle ilman tarvetta viimeistellä sitä ”virheettömäksi”.

E-kirjoina voidaan myydä tai jakaa lyhyempiä, tiiviimpiä julkaisuja kuin perinteisinä paperikirjoina.

Kirjoittaja voi joustavasti hinnoitella e-kirjansa sen sisällön ja tarjoaman lisäarvon mukaan alkaen muutamista euroista itse määrittelemäänsä hintaan. Hintaa on helppo muuttaa kysynnän mukaan. E-kirjajakelijoiden maksut ja provisiot vaihtelevat ja ne on syytä huomioida hinnoittelussa.

E-kirjojen painosmääristä ei tarvitse etukäteen kantaa huolta. Myös pienille kohderyhmille tarkoitetut julkaisut voidaan laittaa jakeluun.

E-kirjojen potentiaalinen lukijajoukko suuri

E-kirjoista saadaan levitettyä tietoa laajasti periaatteessa koko internet-maailmaan. Hakusanoilla, linkityksillä ja valitsemalla tunnettuja e-kirjajakelijoita voidaan tavoittaa perinteistä jakelua paljon suurempi lukijajoukko.

Suomessa on loistavat puitteet digitaalisten tuotteiden jakelulle. Lähes kaikki suomalaiset ovat internetissä. He ovat myös tottuneet maksamaan verkkopankkitunnuksilla. Vuonna 2013 tehdyssä Verkkokauppa Pohjoismaissa tehdyn tutkimukset mukaan yli 3,9 miljoonaa suomalaista käyttää internetiä ja 45% heistä ostaa verkosta.

Tiedon tulva ja pirstaleisuus vaatii tiedon koostamista

Tämän kirjoituksen lähteenä käytetyn artikkelin mukaan maailmaan tulee kahden päivän välein yhtä paljon dataa kuin mitä tuli yhteensä ihmiskunnan alusta vuoteen 2003 saakka. Lähdeartikkelissa väitetään, että ”hyvin paketoidusta tiedosta ollaan valmiita maksamaan sitä enemmän, mitä enemmän ilmaista tietoa on saatavilla”.

E-kirjoista lisätuloja eläkeläisille

E-kirjoja julkaisemalla vapaita vuosia viettävät saavat mahdollisuuden lisätuloihin. Latauksiin päätyneet julkaisut voivat tuottaa kirjoittajalle passiivisesti pieninä, jatkuvina puroina lisäeuroja. Muutaman euron maksavan julkaisun latauskynnys on lukijalle matala, kun järjestelmät tekevät maksamisen helpoksi. Myös kirjoittajan tulo-osuus voi olla jopa 90% eli merkittävästi suurempi kuin perinteisten paperikirjojen, joissa kirjoittajan osuus voitosta voi olla 10-15%.

Joillekin riittää pelkkä tärkeäksi koetun tiedon jakaminen tai muiden ihmisten auttaminen ilman ansaitsemistarvetta.

Tuumasta toimeen – miten edetään?

Kirjan kirjoittaminen

Ensin kirja tai aiemmin kirjoitettu julkaisu on tuotettava digitaaliseen muotoon. Tähän suositeltavia työkaluja on muutamia, esim. selaimessa toimiva Google Docs.

Kirjaan voidaan liittää kuvia, joihin kirjoittajalla on oltava tekijänoikeudet.

Myös kirjan nimen on oltava hyvä, jotta lukijat löytävät kirjan.

Kirjalle on suunniteltava ja toteuttava kansi, jolla on tärkeä merkitys kiinnostuksen herättäjänä.

Kirja muunnetaan sitten joko pdf- tai ePub-versioksi.

Suuntana100 pyrkii auttamaan jäseniään julkaisun viimeistelyssä sekä muuntamisessa e-kirjavesioksi.

Julkaisualustan valinta

Tutkimme vielä Suuntana100 e-kirjoille sopivia julkaisualustoja. Vaihtoehtoja on useampia, esim. Elisa-kirja, Gampwire, Amazon.

Markkinointi

Markkinointi on alkuvaiheessa suuri haaste. Suuntana100 -yhteisö on vielä pieni. Globaaleissa kanavissa julkaistaan valtavat määrät. Esim. painonpudotuskirjoja oli lähdeartikkelin kirjoitushetkellä Amazonin Kindle-kaupassa 13 194 kpl. Suomessa markkina on vasta avautumassa ja kilpailu lukijoista ei ole vielä näin hurjaa.

Uskomme kuitenkin internet-markkinointiin ja opiskelemme asiaa myös Suuntana100 ry:ssä. Tarjoamme näitä oppeja yhteisömme käyttöön.

Tekijänoikeudet

Kirjan tekijänoikeudet pitää olla ja säilytetään kirjoittajalla. Samoin käytettäviin kuviin pitää olla tekijänoikeudet. Jos e-kirjoja julkaistaa yhteistyössä Suuntana100 ry:n kanssa tehdään asiasta aina sopimus.

Artikelin kokosi Suuntana100 ry:n toiminnanjohtaja lähdeartikkelin ja muun internetistä löytämänsä e-kirjoja koskevan materiaalin pohjalta.

Suuntana100 ry haluaa edistää yhteisönsä tietotekniikan käyttöä. Haluamme myös jakaa yhteisön kokemuksia, tietotaitoa, ajatuksia ja kulttuurituotoksia yhteisömme hyödyksi ja myös nuoremmille sukupolville.

Lähteet

Digivallankumous.fi: Pekka Mattila, E-kirjan ABC: Kaikki mitä sinun pitää tietää e-kirjoista ja niiden kirjoittamisesta

Kirjoitukset lajiteltuna