hyvinvointia ja elinvoimaa vapaisiin vuosiin
Tapahtumat
  • Ei aikataulutettuja tapahtumia
Archives

Vaalitulos 2015Uuteen eduskuntaan on valittu 15 kansanedustajaa, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta tai enemmän. Pertti Salolainen jatkaa edustajauraansa vanhimapana kansanedustajana 74-vuotiaana, Kauko Juhantalo 72-vuotiaana ja Eero Lehti 70-vuotiaana. Vanhin naisedustaja on 71-vuotias Sirkka-Liisa Anttila. Muut valitut ”eläkeikäiset” ovat Erkki Tuomioja (68), Lauri Ihalainen (67), Ilkka Kanerva (67), Mauri Pekkarinen (67), Seppo Kääriäinen (67), Paavo Väyrynen (68), Timo Kalli (68), Jukka Gustafsson (68), Lea Mäkipää (67), Toimi Kankaanniemi(65), Olavi Ala-Nissilä (65).

Nämä edustajat ovat tehneet jo pitkän päivätyön politiikassa erilaisissa luottamustehtävissä. He nauttivat edelleen suurta luottamusta äänestäjiensä keskuudessa. He itsekin katsovat olevansa täysissä voimissa edustamaan kansaa iästään huolimatta.

Puolueista vaalivoittajalla keskustalla on seitsemän yli 65 vuotiasta edustajaa, kokoomuksella ja demareilla kummallakin kolme ja perus-suomalaisilla kaksi edustajaa. Pienemmillä puolueilla ei yhtäkään! Ehdolla olleiden ikäjakaumaa en ole selvittänyt.

Mielestäni ikäihmisten osuus voisi olla suurempi. Nyt heitä on 7,5 % koko eduskunnasta edustamassa väestönosaa, jonka osuus koko väestöstä vuonna 2010 on ollut 17,5 %. Jätämmekö suosiolla asioittemme hoidon uusille sukupolville? Missä kulkee tasa-arvon raja? Riittääkö edustus pitämään huolta vanhusten näkökulmasta suuressa SOTE-uudistuksessa?

Yli 65 vuotiaita naisia eduskuntaan valittiin vain kaksi. Tämä johtunee myös historiallisista syistä. Naiset ovat rynnistäneet politiikkaan joukolla vasta viime vuosikymmeninä. Naisten osuus ikäihmisistä on kuitenkin miehiä suurempi. Kuka näitten naisten asioita ajaa? Toivottavasti sitten nuoremmat kansanedustajat huolehtivat vanhempiensa ja äitiensä eduista ja turvaavat hyvän ja laadukkaan elämän vanhuuden päiville.

Asennemuutosta tarvitaan edelleen. Emmekö me vapaita vuosia viettävät naiset uskalla tai viitsi enää asettua ehdolle luottamustoimiin? Tyydymmekö ”mummoilemaan”, toimimaan omaishoitajina ja muussa vapaaehtoistyössä? Valitaanko eduskuntaan Rosa Meriläistä lainaten vain ”pantavan näköisiä naisia”? Luotammeko itsekään omanikäisiimme äänestäessämme? Minä äänestin Suuntana100 -periaatteella Sirkka-Liisa Anttilaa ja seuraan nyt mielenkiinnolla tämän eduskunnan vanhimman naisedustajan panosta yhteisten asioidemme hoidossa seuraavan vaalikauden aikana. Toivottavasti hän saa äänisaalinsa ja kokemuksensa arvoisen aseman vaalien voittajapuoleen tehtävissä.

Odotamme seuraaviin vaaleihin lisää ikäihmisiä ehdolle! Nyt on aikaa aloittaa vaalityö. Esimerkkiä meille näyttävät Sirkka-Liisa Anttila ja vaikkapa Hillary Clinton (69), joka on lähtenyt rohkeasti kisaamaan Amerikassa presidentin tehtävästä.

Suuntana100 niin hyvin kuin suinkin

Jutun kirjoitti Suuntana100 ry:n perustaja ja toiminnanjohtaja Terttu Häkkilä

Kirjoitus on linkitetty Facebook-sivuillemme, jossa sitä voi kommentoida.

Kirjoitukset lajiteltuna