hyvinvointia ja elinvoimaa vapaisiin vuosiin
Archives

Hilkka Häkkilä_pieni_DSC_0045-1Järjestöneuvos Hilkka Häkkilä on lupautunut yhdistyksemme kunniajäseneksi.

Hilkka on ollut lähes päätoimisesti erityisesti eläkeläisten asialla viimeiset 12 vuotta, joista 9 vuotta 80.000 jäsentä edustavan Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtajana. Hän on ollut perustamassa Eläkeliittojen  etujärjestöä EETU ry:tä ja toiminut myös siellä puheenjohtajana. Talouspolitiikan asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana Hilkkaa on pyydetty esim. työeläkeyhtiöiden vakavaraisuustyöryhmään eläkeläisten edunvalvojana. Hilkka on suosittu puhuja ja matkapäiviä kertyi 75-vuotiaalle vielä viimeisenä puheenjohtajavuotenakin 115. Nyt nämä kansalliset luottamustoimet ovat jääneet, mutta Hilkka toimii edelleen kotikaupungissaan Hyvinkäällä kirkkovaltuustossa, vanhusneuvostossa, kolmen vanhustentaloyhtiön hallituksessa, Eläkeläistuki ry:ssä sekä Hyvinkään Eläkkeensaajien puheenjohtajana. Hyvinkään Eläkkeensaajissa on 200 jäsentä ja aktiivista toimintaa monissa eri kerhoissa. Hilkka osallistuu itsekin kerhotoimintaan ja käy säännöllisesti ainakin englannin kerhossa ja jumpissa.

Hilkka kokee edunvalvontatyön merkitykselliseksi omalle henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnilleen. Pois ei voi jäädä. Kokemus ja tiedot jäävät käyttämättä. Niinpä hän ei epäröinyt hetkeäkään lupautumistaan Suuntana100 ry:n kunniajäseneksi. Löydämme hänelle roolin yhdistyksemme jäsenten yhteiskunnallisen edunvalvonnan kommentoijana, asiantuntijana ja vaikuttajana. Tähän hänellä on parhaat mahdolliset edellytykset toimittuaan aikanaan kovissa haasteissa uranuurtajana ja  ensimäisenä naispuheenjohtajana teollisuuden ammattiliitoissa – ensin puheenjohtajana Kumi- ja nahkatyöväenliitossa ja sitten liittojen yhdistymisen jälkeen Kemian liiton liittopuheenjohtajana kaikkiaan 10 vuotta.

Hilkka on meille myös hyvä esimerkki siitä, että aktiivinen elämä kantaa pitkälle eläkevuosiin. Kuntoaan hän ylläpitää jumppaamalla ja kuntosalilla. Hyötyliikunta virkistää ja vahvistaa. Työpaikan kuntotesteissä hänellä todettiin 55-vuotiaana ja porukan vanhimpana paras kunto. Jatkuva opiskelu ja työssä oppiminen ovat turvanneet henkisen ja psyykkisen hyvinvoinnin. Hyvä avioliitto, samanhenkinen, täyden tukensa Hilkan toimille antanut aviopuoliso, perhe ja lapset ovat kaiken perusta. Hän on sukunsa vanhin ja kokoaa sukunsa ja läheisensä itse valmistamiensa pitopöytien ääreen. Hän on rakastettu isoäiti kuudelle lapsenlapselleen. Tukea itselleen ja luottamustoimilleen hän saa poikkeuksellisen laajasta sosiaalisesta verkostostaan.

Hilkalle tärkeiksi asioiksi onnistumisessa ovat osoittautuneet

  • itsestä huolehtiminen
  • käytetään sitä mitä on
  • ihmisten aito kohtaaminen
  • omien puolustaminen
  • ei pidä väheksyä itseään
  • oman itsensä arvostaminen
  • asioiden kyseenalaistaminen – kun uskaltaa kysyä saa tietoa ja pystyy vaikuttamaan
  • myönteisen palautteen antaminen
  • auttaminen, vapaaehtoistyön tekeminen tuo iloa muille ihmisille ja siitä saatu kiitos antaa voimia jatkaa työtä.

Toivotamme Hilkan lämpimästi tervetulleeksi mukaan Suuntana100 -toimintaan! Toivomme hänen jakavan meille pitkään kokemukseensa pohjautuvia näkemyksiään jäsenistömme hyvinvointiin ja elämään vaikuttavista yhteiskunnallisista ja talouspoliittisista asioista.

Viitteet:

Eläkkeensaajien Keskusliitto on noin 80 000 jäsenellään maan toiseksi suurin eläkeläisjärjestö, joka elää aktiivisesti mukana eläkkeensaajan arjessa. Edunvalvontatyötä on tehty jo yli 50 vuotta. Sadat EKL:n paikallisyhdistykset tarjoavat työelämän jälkeen eläkeläisille mielenkiintoista toimintaa, uusia harrastuksia ja tuttavuuksia.

EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin, joka toimii eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien sekä oikeuksien parantamiseksi. EETUn jäsenjärjestöjä ovat Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet. Näiden valtakunnallisten eläkkeensaajajärjestöjen yhteinen jäsenmäärä on 300 000, joka kattaa peräti 87 prosenttia kaikkien järjestäytyneiden eläkeläisjärjestöjen jäsenmäärästä.

Linkit:

http://www.elakkeensaajat.fi/

http://www.eetury.fi/

http://hyvinkaa.elakkeensaajat.fi/

Kirjoitukset lajiteltuna