hyvinvointia ja elinvoimaa vapaisiin vuosiin
Tapahtumat
  • Ei aikataulutettuja tapahtumia
Archives

Toiminnan tarkoituksena on kehittää vapaita vuosia viettävien ja niihin valmistautuvien hyvinvoinnin tueksi hyvinvointiyhteisö, jonka toiminnan perusta on internet ja sosiaalinen media.

Suuntana100.fi -sivusto ja sosiaalinen media

Suuntana100.fi -sivusto on yhdistyksen toiminnan peruspilari, jonne kootaan Suuntana100 Onnistumistarinat, Suuntana100 Teot, blogikirjoitukset, tiedot tapahtumista, tietoa testatuista palveluista ja jossa tarjotaan mahdollisuus vieraskirjoituksiin.

Suuntana100.fi -sivuston julkaisut vuonna 2017

  • Suuntana100 Onnistumistarinoita 4 kpl, nyt yhteensä 42 kpl

  • Suuntana100 Teot – uusi osio, julkaistiin 5 kpl

  • blogikirjoituksia 6 kpl, nyt yhteensä 50 kpl

  • tapahtumia julkaistiin 4 kpl, joista 2 omia

  • vieraskirjoituksia 2 kpl

  • testattuja palveluja linkitetty yhteensä 10 kpl

Sivuston kävijämäärä romahti. Pääsyy on tapahtumien puute, koska ne synnyttävät liikettä sivustolle. Myös Facebookin käytön yleinen väheneminen ja heidän uudet rajoitukset julkaisujen näyttämiseen seuraajille vaikuttavat suoraan linkkien avaamiseen. Sivuston julkaisut linkitetty useimiten myös Facebookiin.

Facebook-sivustolla on vuoden lopussa 185 tykkääjää/seuraajaa. Jutut tavoittavat viime vuonna keskim. 40 ihmistä. Kiinnostavimmat ja käyttäjien linkittämät jutut saavuttivat parhaimmillaan yli 200 nähnyttä. Tykkäyksiä saatu silloin tällöin. Maksettua mainontaa ei ole käytetty.

YouTubeen on tuotettu videoita 5 kpl, joita on katsottu 30-138 kertaa. Nämä näyttävätkin tavoittaneen katsojia muita kanavia enemmän.

Instagramissa toiminnanjohtajan Tepassteps-tilillä on 77 seuraajaa. Julkaisuja oli 169 kpl.

Twitter-tiliä ei ole käytetty.

Toiminta

Suuntana100 Onnistumistarinoita on kirjoitettu 4 uutta. Yhteensä niitä on tehty 42 kpl. Uusia Onnistujia löytyy hyvin. Palaute niistä on sekä Onnistujilta että lukijoilta hyvä.

Onnistumistarinoita ei ole aktiivisesti tarjottu luentoina esim. erilaisille yhdistyksille ja vanhusjärjestöille. Pääsyy on ollut matkakustannusten rahoituksen puuttuminen.

Vuonna 2015 aloitettu Vieno Zlobinan kirjojen ”Heidän ihanteensa murskattiin – tyttären tarina Säde-kommuunasta Neuvosto-Karjalassa” ja ”Their Ideals Were Crushed – A daughter’s Story of the Säde Commune in Soviet Karelia” julkaisemiseksi tehty iso Suuntana100 -vapaaehtoistyö sai huipennuksen Kansallisarkistossa pidetyssä julkistustilaisuudessa, jossa oli 70 osallistujaa. Juontajana toimi kirjailija Lasse Lehtinen. Kirjaa myytiin tilaisuuden yhteydessä 50 kpl. Tästä kertyneet varat on tilitetty kirjailijalle. Siirtolaisuusinstituutti on myynyt kirjoja 120 kpl. Kirjojen ilmaiset pdf-versiot on julkaistu Siirtolaisuusinstituutin verkkokaupassa. Suuntana100 ry:n Terttu Häkkilän kirjoitus Vieno Zlobinasta ja kirjoista julkaistiin Siirtolaisuusinstituutin julkaisusarjassa. Kirjahankkeessa mukana ollut Ossi Kamppinen on käynnistänyt projektin kirjan venäjänkielisen version julkaisemiseksi. Kirjaa on käytetty Ikitie-elokuvan tausta-aineistona. Ikitie-elokuvan tuotantotiimi tuottaja, ohjaaja ja kirjan kirjoittaja kävivät Otepäässä Eestin television kanssa haastattelemassa Vieno Zlobinaa ja näyttämässä hänelle elokuvan, mikä oli poikkeuksellinen huomionosoitus nyt 98-vuotiaalle kirjan kirjoittajalle. Ohjelma näytettiin Eestin televisiossa Suomen 100-vuotispäivänä 6.12.

Osallistuimme 26.10. Helsingin kirjamessuille Tiedekirjan osastolla, jossa pidimme kaksi esitystä Vieno Zlobinan kirjasta, toisen suomeksi ja toisen englanniksi. Esityksillä oli yhteensä noin 15 kuulijaa. Kirjoja oli osastolla myynnissä.

Nostimme tämän kirjan kirjoittamisen arvokkaaksi Suuntana100 Teoksi.

Vieno Zlobinan asiasta lähetettiin presidentti Sauli Niinistölle ja rouva Jenni Haukiolle kirje, jonka liitteenä Zlobinan kirja molemmille. Tavoitteena oli Suomen kansalaisuuden myöntäminen Vienolle tai raha-avustus. Presidentin kanslia vastasi, että kirje toimitettu perille, mutta asia ei kuulu presidentin toimivaltaan.

Suuntana100 -toimintaan sopii hyvin avustaminen merkityksellisten tarinoiden, historiallisten tapahtumien ja elämänkokemusten saattamisessa julkaistuiksi joko kirjoina, e-kirjoina tai artikkeleina suuntana100.fi -sivuilla. Kirjoittaminen on tärkeää sekä kirjoittajille itselleen että nykyisille ja tuleville lukijoille.

Suuntana100 ry oli panoksellaan mukana Suuntana100 Onnistujan Jukka Stoltin käynnistämässä Suuntana elämä -hyväntekeväisyyshankkeessa, jonka tarkoituksena oli Hämeenlinnan erityislasten Saaristen koulun pihan kunnostaminen koulun oppilaiden tarpeisiin sopivaksi. Upean pihan avajaisia vietettiin 12.9. Avajaispuheita löytyy YouTubesta Suuntana100 -kanavasta. Nostimme tämän arvostettavan hankkeen Suuntana100 Teoksi. Hyväntekemisellä on tutkitusti myönteinen vaikutus hyvätekijän hyvinvointiin.

Vuonna 2017 käynnistyi hanke turkistaiteilija, yrittäjä Tarja Niskasen elämäntyön tekemiseksi näkyväksi. Niskasen laaja arkistoaineisto upeine valokuvineen kootaan tarjaniskanen.com -nettisivustoksi. Hanke ajoittuu pääosin vuodelle 2018.

Omia tilaisuuksia ei järjestetty varojen puutteen vuoksi, vaikka niistä on aiemmin saatu erinomaiset palautteet ja ne ovat generoineet nettiliikennettä ja uusia jäseniä. Tilaisuuksiin on myös saatu hyviä puhujia.

Tiedottaminen ja medianäkyvyys

Tiedottamiseen käytetään MailChimp -sähköpostijärjestelmää. Sähköpostiosoitteet ja tiedottaminen on yhdistyksen omissa käsissä toisin kuin esim. Facebookissa, jossa jakelualgoritmit muuttuvat ja ilmainen tiedottaminen on aiempaa vaikeampaa.

Ohjelmalla on helppo ylläpitää sähköpostiosoitteita, laatia näyttäviä kohdennettuja sähköpostikampanjoita ja seurata mailien toimivuutta.

Maililistan koko on 563 osoitetta. Jäsenlistan koko on 30. Lisäksi luotiin erillislistaa161 osoitettu karjalayhdistyksistä Vieno Zlobinan kirjanjulkistukseen liittyen. Mailin avasi 25 % saajista. Medialista on 67 osoitetta. Median klikkausprosentti on ollut vain 7,4 %.

Uusi tietosuojalaki muuttaa maililistojen käyttöä. Periaatteessa sähköpostia saa lähettää vain luvan antaneille.

Menoinfoja käytetään tapahtumien markkinointiin.

Jäsenet ja verkosto

Yhdistyksessä oli vuoden 2017 lopussa kannatusjäseniä 23, joista 17 maksaneita ja varsinaisia jäsenia 7 henkilöä, joista maksaneita 3.

Jäsenmäärä ei ole kasvanut toiminnan vähäisyyden vuoksi. Jäsenhankinta on aiemmin onnistunut pääosin omissa tapahtumissa, joita ei vuonna 2017 ollut kuin yksi.

Toiminnanjohtajalla on ollut vuoden aikana yhdistyksen asioissa 16 tapaamista. Hän on osallistunut 7 tilaisuuteen, joissa on hankittu tietoa, kontakteja ja jaettu käyntikortteja.

Kokoukset ja hallinto

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 18.3.2017 Retulassa.

Hallituksessa jatkoivat Terttu Häkkilä, Kari Raita ja Hannemari Haapala sekä varajäsenenä Pirkko Laine. Hallituksen kokouksia on ollut yksi. Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Terttu Häkkilä. Hän on vastuussa nettisivujen toiminnasta, kehittämisestä ja ylläpidosta, verkostoitumisesta, tapahtumista, tiedottamisesta ja erillishankkeista. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimii Kari Raita.

Talous ja varainhankinta

Jäsenmaksutullot olivat 410 euroa. Muita tuottoja ei ollut.

Varsinaisen toiminnan kulut olivat 687,95 euroa. Toiminnanjohtajalle on maksettu kulukorvauksia 565,20, joista osa rahoitettiin toiminnanjohtajan lainana yhdistykselle. Lainaa on kuluvalta ja edelliseltä vuodelta 1947,50 euroa.

Toiminnanjohtajalle ei ole maksettu palkkaa eikä kulukorvauksia tietoliikennekuluista, puhelimesta tai tietokonelaitteista. Osaa webbihotellin kuluista liittyen suuntana100.fi -sivuihin ei ole laskutettu eikä myöskään pääosaa matkakuluista. Kari Raidalle ei ole maksettu korvauksia kirjanpidosta eikä videoista.

Tilikauden alijäämä -277,96 euroa.

Toimintakertomuksen on laatinut Terttu Häkkilä.

Toimintakertomus on vahvistettu Suuntana100 ry:n vuosikokouksessa 17.3.2018.

Hienoa jos voit jakaa tämänEmail this to someoneShare on Facebook
Kerro sivustosta kavereillesi
Email this to someoneShare on Facebook
Kirjoitukset lajiteltuna